Utbildning på forskarnivå

Spara favorit 13 nov november 2018
 Datateknik

Utbildning på forskarnivå är den högsta utbildning man kan läsa vid universitet eller högskola. Utbildningen förbereder för en fortsatt karriär inom akademin eller utanför universitetet.

Forskarutbildningen består dels av forskarutbildningskurser och dels av ett avhandlingsarbete. Utbildning på forskarnivå avslutas med antingen en licentiatexamen eller en doktorsexamen. Den som har genomgått en utbildning på forskarnivå med motsvarande fyra års heltidsstudier och godkänd doktorsexamen har erhållit högsta möjliga utbildningsexamen i Sverige.

Fakultetsnämnderna antar studenter till forskarutbildning. För mer information, kontakta respektive fakultetskansli. 

Licentiatexamen
Licentiatexamen omfattar 120 hp, varav minst 60 hp ska vara en vetenskaplig uppsats. Examensbenämningarna är filosofie licentiatexamen, ekonomie licentiatexamen (i ämnet företagsekonomi) eller teknologie licentiatexamen.

Doktorsexamen
Doktorsexamen omfattar 240 hp, varav minst 120 hp ska vara en vetenskaplig avhandling. Examensbenämningarna är filosofie doktorsexamen, ekonomie doktorsexamen (i ämnet företagsekonomi) eller teknologie doktorsexamen.

Vi har forskarutbildning i följande ämnen

Fakulteten för humanvetenskap
Engelska
Företagsekonomi
Historia
Hälsovetenskap
Omvårdnad
Pedagogik
Psykologi
Socialt arbete
Sociologi
Statsvetenskap
Turismvetenskap
Ämnesdidaktik

Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier
Biologi
Data- och systemvetenskap
Ekoteknik och miljövetenskap
Elektronik
Kemi
Kemiteknik
Matematik
Medie- och kommunikationsvetenskap
Sportteknologi och kvalitetsteknik
Teknisk fysik

För mer information, kontakta våra forskningshandläggare

Fakulteten för humanvetenskap


Maria Evans
maria.evans@miun.se
Mer om forskarutbildning vid HUV


Fakulteten för naturvetenskap, teknik och medier


Stefan Pettersson
stefan.pettersson@miun.se
Mer om forskarutbildning vid NMT