Vår forskning

Spara favorit 15 nov november 2018
Ekonomi 2

Mittuniversitets mål är att forskningen ska ha hög akademisk kvalitet och vara av relevans för omgivande samhälle. Forskningen organiseras dels i profilområden och centrumbildningar och dels i ämnesforskning och forskargrupper.

Centrumbildningar

Mittuniversitetets centrumbildningar utgör arena för samverkan och spjutspets i de ämnesområden som står i centrum för vår forskning.

• Energieffektivitet i industriella processer, nya biobaserade produkter och cellulosamaterial med centrumbildningen FSCN (KK-miljö)
• Industriell informationsteknologi och digitala tjänster med centrumbildningen STC (KK-miljö)
• Hälsa, idrott och sportteknologi med centrumbildningarna NVC och  Sports Tech Research Centre
• Turism och upplevelser med centrumbildningen ETOUR
• Bank, försäkring, pension med centrumbildningen CER
• Medier och kommunikation med centrumbildningen DEMICOM
• Risk och kris med centrumbildningen RCR

Mittuniversitetets ämnesforskning

Högkvalitativ forskning bedrivs inom alla Mittuniversitetets vetenskapliga ämnesområden, ofta i samverkan med det omgivande samhället. Det ger en stor bredd av forskningsprojekt, en hög kvalitet i våra utbildningar och en hög kompetens bland lärosätets forskare och lärare.
Läs mer om Mittuniversitetets ämnesforskning

Forskningsprojekt och forskargrupper

Forskningen på Mittuniversitetet är i ständig utveckling vilket kan ses i de forskargrupper och projekt som samlar kompetens kring ett särskilt ämne. I dessa sammanhang kan näringsliv och akademi mötas för att tillsammans skapa ny kunskap.
Läs mer om större forskningsprojekt och forskargrupper på Mittuniversitetet

KK-miljö

Mittuniversitetet är ett av tre lärosäten i landet som utsetts till en KK-miljö av KK-Stiftelsen.

ARC13 - forskningsutvärderingen

Under 2013 genomfördes en omfattande utvärdering av all forskning vid Mittuniversitetet; ARC13 – Assessment of Research and Coproduction at Mid Sweden University 2013. Hela utvärderingen har sammanställts i en bok som ger en helhetsbild av universitetets forskning.

Databaser

Forskningsdatabasen

Mittuniversitetets informationsdatabas för forskning. Vår forskning profilerats kring sex stycken temabaserade profilområden. Här har ni möjlighet att söka i databasen och lära er mer om våra projekt, publikationer, forskare och forskargrupper.

Forskningsstrategi

Mittuniversitetet finns i en region med stark skogsbaserad industri i kustlandet och en omfattande turism- och upplevelseindustri, främst i fjällregionen.

 IT-teknik

Ämnesforskning

Utöver den forskning som presenteras inom ramen för Mittuniversitetets profilerade forskningsområden bedrivs ämnesforskning inom alla vetenskapsområden. Det ger en stor bredd av forskningsprojekt och en hög kompetens bland lärosätets forskare.